Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:475
Omnämnda SFS
1991:1047, 20:117, 20:282, 2011:1075, 1994:260, 2012:834
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig familjerätt, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande