Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om upphävande av lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:482
Omnämnda SFS
2006:1494, 20:117, 20:282
Rättsområden
Övrig skatterätt, Deklaration och förfarande, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Övrig arbetsrätt