Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lidandeersättning jämkas inte - tingsrättens slutsatser går inte att lita på

Lidandeersättning jämkas inte - tingsrättens slutsatser går inte att lita på
Vissa slutsatser i tingsrättens brottmålsdom ska enligt hovrätten "värderas med försiktighet".
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Övrig straffrätt, Domare, Polis, Åklagare, Straffprocess, Advokat

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).