Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mailadress inte tillräckligt när mål inleds i domstol – namn krävs

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess