Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mäklare prickas för skämtsam jargong med kund

I ett mejl till uppdragsgivaren har mäklaren uppgett att priset för värderingen kan stanna vid en ”stor stark”. Fastighetsmäklarinspektionen godtar mäklarens invändning om att uttalandet inte var allvarligt menat. Han prickas dock för den skämtsamma jargongen samt varnas för att inte ha bevarat relevanta handlingar.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, riktades kritik mot en mäklare som utfört ett antal värderingsuppdrag i utbyte mot gentjänster. I anmälan påstods bland annat att mäklaren hade värderat en fastighet mot en öl som gengäld. Uppdragsgivaren var dessutom banktjänsteman hos den bank där mäklaren själv är kund.

I ett e-postmeddelande som anmälaren har gett in till inspektionen skriver mäklaren att priset för värderingen ”kan bli en stor stark nästa gång vi stöter på varandra i Asarums sjudande nattliv”.

Mäklaren har yttrat sig över anmälan och menar att mejlet inte kan uppfattas på annat sätt än att det skrevs i skämtsam ton och att uppdraget utfördes utan ersättning. Det är mycket vanligt att mäklare inte tar betalt för värderingsuppdrag i hopp om att senare få förmedla bostaden.

FMI framhåller inledningsvis att det i god fastighetsmäklarsed ingår att en mäklare ska uppföra sig korrekt och affärsmässigt gentemot sina kunder. Av de åberopade mejlkonversationen framstår det som att mäklaren förväntat sig vissa gentjänster. Det kan dock, anser inspektionen, inte uteslutas att det enbart rör sig om en skämtsam jargong såsom mäklaren har uppgett.

Genom denna jargong har han dock inte uppfört sig korrekt gentemot sina uppdragsgivare, särskilt mot bakgrund av att vissa kunder varit banktjänstemän. Agerandet motiverar en erinran. Mäklaren varnas även för att inte ha förvarat handlingar som hör till verksamheten.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

23-0098.pdf

1 MB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Fastighetsköp, Fastighetsmäkleri, Tillstånd och tillsyn