Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man beviljas ersättning för finsk cancerbehandling

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig europeisk rätt