Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man skadeståndsskyldig efter att han gjort sig av med pars hela bohag

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Ekobrott, Skadeståndsrätt, Köprätt