Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Måste betala ansökningsavgift efter sent medgivande till högre avgäld

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig nyttjanderätt