Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MiÖD: Fel bevilja permanent uppehållstillstånd på bristfälligt underlag

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig