Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MiÖD: Hemvistkravet för medborgarskap kan vara uppfyllt trots oriktig identitet

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Övrig internationell rätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Svenskt medborgarskap

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig