Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Grönt ljus för fortsatt bergtäkt i Alvesta kommun

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Buller, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig