Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Lantmäteriet hade ingen samrådsskyldighet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Jordbruk och skogsbruk, Fastighetsbildning