Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD underkänner detaljplan i Mellbystrand – höjdsättning för luddig

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
VA, Infrastruktur, Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Sanitet, ventilation m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig