Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD upphäver kommuns föreläggande mot Trafikverket – ”oproportionerligt”

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Övrig miljörätt, Förvaltningsrätt, Kommunalrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig