Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekades livränta trots diskbråck — HFD beviljar inte PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Arbetsmiljö