Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas strandskyddsdispens för nybyggt hus – trots utfästelse från kommunen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Kommunalrätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Plan- och byggnadsfrågor, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig