Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Norska myndigheters agerande stred mot rätten till familjeliv

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Vårdnad, umgänge och boende, Adoption och föräldraskap, Europakonventionen