Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ny HD-praxis om planärenden - inte bara kommun ska höras som part

Ny HD-praxis om planärenden - inte bara kommun ska höras som part
Även enskilda kan behöva behandlas som part när ett beslut om antagande av detaljplan överklagas.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Kommunalrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Övrig fastighetsjuridik

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).