Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nyproduktion drabbades av sättningar – fastighetsbolag förlorar mot geokonsult

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt