Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oenighet i hovrätten om stadfäst förlikning

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Lokalhyra, Avtalsrätt