Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Överhyra till förstahandshyresgäst prövas inte i HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig nyttjanderätt, Kredit, finans- och bankrätt, Avtalsrätt