Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Par döms för människoexploatering – barnflickor arbetade dygnet runt utan ledighet

De två barnflickorna, som båda är från Filippinerna, har arbetat i princip dygnet runt sju dagar i veckan för en månadslön om 6 000 kronor åt ett par. Målsägandenas rum har dessutom kameraövervakats. Kvinnan i paret döms nu för människoexploatering till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst medan mannen döms för medhjälp till samma brott.

En dag i april 2022 dök en kvinna från Filipinerna upp på en polisstation i Göteborg och berättade att hon efter två veckor hade rymt från sitt jobb som barnflicka hos en familj.

För poliserna berättade hon att hon hade blivit lovad 600 euro per månad och normala arbetsvillkor. Paret skulle även bekosta resan till Sverige och hon skulle ha rätt till en dags ledighet på månad. Snart visade det sig att hon förväntades arbeta både dag och natt sju dagar i veckan det första året. Hon var hänvisad till att bo i ett kameraövervakat rum där parets barn regelmässigt sov. Hon förmåddes även att skriva under ett avtal där det angavs att hon var skyldig att betala tillbaka reseutgifterna om 20 000 kronor om hon avslutade sin anställning inom tre år. Hon berättade att paret hade en ytterligare filippinsk barnflicka anställd, som arbetat där i drygt två år under liknande arbetsförhållanden.

Göteborgs tingsrätt dömer nu kvinnan i paret för människoexploatering medan hennes man döms för medhjälp till brottet.

Med människoexploatering avses sammanfattningsvis, såvitt här är relevant, att någon utnyttjar en annan persons svåra situation genom att personen förmås att utföra arbete under uppenbart orimliga villkor.

Enligt domstolen är det utrett att barnflickorna i princip arbetade under dygnets alla timmar samtliga dagar i veckan – i ett kameraövervakat rum. De har alltså inte haft någon egentlig ledighet. Genom den åberopade bevisningen är det utrett att barnflickorna lovades lediga dagar i samband med anställningen. De informerades inte heller om att de skulle sova med barnen eller att rummet skulle vara försett med en övervakningskamera. Barnflickorna har även vilseletts att tro att anställningen och vistelsen i Sverige var laglig – vilket alltså inte stämmer. Den ena barnflickan har dessutom hotats med att få betala för resan till Sverige om hon sade upp sig i förtid, vilket står i strid med vad parterna ursprungligen kom överens om.

Sammantaget anser tingsrätten att barnflickorna har vilseletts om arbetsvillkoren rörande lön, arbetsförhållanden och arbetstid. Genom utredningen är det även klarlagt att båda kvinnorna befann sig i en utsatt situation och att paret har varit medvetet om detta. Båda barnflickorna är från Filipinerna och är uppväxta under fattiga förhållanden och har sökt sig till Europa i syfte att försörja sina familjer i hemlandet.

Det är i princip uteslutande kvinnan i paret som skött kontakterna med barnflickorna och hon döms därför för människoexploatering avseende både barnflickorna. Mannen har dock inte varit delaktig i lika hög utsträckning och döms därför för medhjälp. Både kvinnan och mannen döms även för brott mot utlänningslagen och folkbokföringsbrott. Påföljden för kvinnan bestäms till villkorlig dom i förening med 240 timmars samhällstjänst medan mannen döms till villkorlig dom tillsammans med dagsböter. De ska även betala skadestånd till målsägandena.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

B 8170-22.pdf

2 MB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Brott mot person, Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö, Åklagare, Polis