Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Partibidragsnämndens TF-prövning underkänns i HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, IT-rätt