Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Poddintervju med justitieråden som bytte domstol med varandra

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Domare