Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ramavtal i sig innebär inte ensamrätt för upphandlande bolag utföra tjänster vid framtida behov

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Offentlig upphandling, Avtalsrätt