Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rätt av Boverket att dra tillbaka riskabla nödutrymningsbeslag

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Övrig fastighetsjuridik