Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rätt avvisa skilsmässotalan på grund av ovisst giftermål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Äktenskap och samboende, Vårdnad, umgänge och boende