Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rätt till förfriskningar vid flygförsening oavsett extraordinära omständigheter

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Övrig europeisk rätt