Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Registrering som hyresförmedlare återkallas – ägnade sig inte åt hyresförmedlande verksamhet

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Fastighetsmäkleri, Legitimations- och disciplinärenden