Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sambo beviljas efterlevandepension – trots annan boendeadress

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Försäkringsrätt, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Äktenskap och samboende