Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sänkt avgift för klinisk läkemedelsprövning prövas inte av HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt