Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sju döms i omfattande momshärva

Tingsrätten dömer sju personer till långa fängelsestraff för grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt till mellan två och åtta års fängelse. Personerna har medverkat till omfattande bedrägerier genom att via sina olika utländska bolag göra skenaffärer med mobiler och därigenom, bland annat, undandragit staten totalt 400 miljoner i moms.

Sju döms i omfattande momshärva

Åklagaren menade att personerna hade medverkat i omfattande momsbedrägerier genom att via sina bolag göra affärer respektive skenaffärer med mobiler, telefonkort, minneskort samt med VoIP (Voice över Internet Protocol).

Personerna ska från utlandet ha styrt momsbedrägerierna framför allt genom att påstå sig importera elektronik till andra bolag i härvan för att sedan exporteras igen. Telefonkorten ska ha vidarefakturerats till bolaget i annat EU-land för mindre än telefonkortens nominella värde. Därtill har affärer skett med begagnade mobiler, som importerats och fakturerats till ett bolag som i sin tur motfakturerat minneskort som påstås ha exporterats.

Mobiltelefonerna har slutligen sålts till ett mycket stort internationellt företag.

Enligt åklagaren rörde det sig med andra ord om skenaffärer genom en komplicerad bolagsstruktur i syfte att få återbetalning av ingående moms av staten och på så sätt möjliggöra vinst trots försäljning av mobiler till underpris. Ett utmärkande drag hos de utländska företagen hade enligt åklagaren även varit att de inte samarbetade med skattemyndigheterna i sina respektive land.

Åtalet omfattar ett skatteundandragande på över 400 miljoner kronor. Åtalen för näringspenningtvätt avsåg bland annat att de tilltalade uppträtt som bulvaner och hanterat pengaströmmarna – sammanlagt på miljardnivå – som förekommit mellan bolagen.

Tingsrätten bifaller nu åtalen i huvudsak och bedömer dem på de sätt åklagaren har yrkat.

Sju av de åtta tilltalade döms för att ha medverkat till de omfattande momsbedrägerierna och näringspenningtvätten.

Tingsrätten framhåller att straffvärdet för de aktuella brotten är synnerligen höga, redan sett till de enskilda beloppen.

Huvudmännen för ”det sista bolaget i kedjan” i målet döms därmed till åtta respektive sju års fängelse. Dessa åläggs även näringsförbud i tio år. Företrädarna för mellanleden döms till mellan sju och två års fängelse och det ”sista bolaget” åläggs att betala företagsbot på tio miljoner kronor. En person frias helt på grund av bristande delaktighet och uppsåt. 

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - företag, Övrig internationell rätt