Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skadestånd till fastighetsägare – dagvattentunnel orsakade sättningsskador

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
VA, Skadeståndsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig