Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skärpta regler om utländska månggiften

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:2
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Internationell privat- och processrätt, Övrig internationell rätt, Äktenskap och samboende