Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skärpta straff för försäljning av miljontals förfalskade cigaretter

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m.