Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skatteverket förlorar tvist i HD om rättegångskostnader efter felaktig bilutmätning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Utsökningsrätt