Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Slipper förseningsavgift för sen deklaration trots e-postutskick

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande, Skatteprocess