Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SRN: Självständighetskravet uppfyllt för anställd som övergår till att bedriva verksamhet i eget bolag

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Associationsrätt - aktiebolagsrätt