Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Staten skadeståndsskyldig för felaktigt lantmäteribeslut

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Övrig offentlig rätt, Förvaltningsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsbildning