Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Strider mot likställighetsprincipen bara ge fastboende bidrag

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Kommunalrätt, Övrig fastighetsjuridik