Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Styrelseledamot vinner i HD – hyresskuld uppkom inte genom förlikning

Styrelseledamot vinner i HD – hyresskuld uppkom inte genom förlikning
Knäckfrågan i HD var om förlikningen mellan bolaget och hyresvärden kring hur hyresskulden skulle regleras gjorde att en ny förpliktelse uppkom. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Lokalhyra, Insolvensrätt, Avtalsrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).