Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Styrelseledamöter inte grovt oaktsamma – ”skatterättslig fråga av viss svårighetsgrad”

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Övrig skatterätt, Mervärdesskatt, Revision och granskning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga