Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sveaskog hävdade urminnes hävd för damm – MÖD upphäver utrivningsföreläggande

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor