Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tätare invallning krävs mot lut i Vättern

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador