Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Teknisk översyn av vissa indexeringsbestämmelser på punktskatteområdet

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Föroreningar, avfall och miljöskador, Infrastruktur, Deklaration och förfarande, Täkt- och vattenverksamhet, Energirätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig