Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillåtet avsteg från likställighetsprincipen att neka pojke skolskjuts

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skola och utbildning, Kommunalrätt