Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Sociala avgifter, Fåmansbolag, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m., Insolvensrätt