Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Tullärenden, punktskatter m.m., Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Ordning och säkerhet, Infrastruktur, Energirätt, Försvar, konflikt och terrorism, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig