Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillstånd till utsläpp från fiskodlingsverksamhet i Smögen nekas - får inte ”tillgodoräkna” dotterbolags utsläppsminskning

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd, Jakt och fiske, Föroreningar, avfall och miljöskador, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).