Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tjänstefel när socialsekreterare lät ogrundad missbruksvård fortsätta

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Åklagare, Polis, Tvångsvård m.m., Socialrätt, Legitimations- och disciplinärenden